Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx .iyeM 62-ogn awlalde laniF eugaeL snoipmahC AFEU 8102-iwk oyakelezahpahcabawk eldnahpagn ,8102 iyeMuk 72-on 12-ok ihtakahp okenufmiyile almuhpukol ahsexi ohkuk ,alaqukos abeqgisiyo 03-ew ilaldmuk ewhseqaba ilaldabuK .alaqukol aleqiwk ohkebab abuku ignidiyaba owadni ehtahtaba ilaldaba ohpa ,alaqukow olaldmu asinabawhkukok ibmahpagn 42-amagnize eruyiiwk ayuku amiznak alamilukoy axnegn owadni ehtahtab ihtukonab alebiqgukol aleq ilewk ilaldabA .AFIFes ahtagniqisegn )ognojnizeb inicgabagn ebab akenufuk obuk uhtahtaba( 32-amagnaba ilaldabal alebiqgukol aleqi egnoqil akenufuk aleqi ,ilibmahpile aleqiwk akusukU .03-amagnaba ilaldabal ilibmahpile aleqi eynaknahkil elaqil akenufuk eynilagn aleqI Perihal Piala Dunia 2018

Perihal Piala Dunia 2018 .1202-ey puC snoitaredefnoC 12 puC-i anamufuk ayab ihtabalHey ebedNeb oyelelemuhpabA .ikinhzuLel omiLiwk wocsoMe iyaluJ 51-ogn akeznewk ayuk alebiqgukokO .11-ilize okexizukize 21-ilize owadniiwk awlalduk aya 46-amagna ukaqnamA .AFIFey ihtabalHey ebedNiwk alaqukok alakanobukU aznewk aziz amanaP-en dnalecI-i axilegn ,uqugnii eknoz ozuk abehxaxni ahtahtukol aleqi alehpuk lizarBen eynuk ,inamaJe oyelikelesuhkize izewknewkneen awynakadnabuk ,4102-ogn istnolaltniwk alebiqgukok alelicihsukok avme alakanobuk ayi 02-i ,23-amagna aleqamawK .ihtahpmel oyelikelenafile oyelikelenafile aleqen eynuk oyelikelenafo onawleduhqmuk alelemuhpukogn ewynuqna 13-amagna aleqama akuqa ,eknolewzak 23-amagna aleqaman abuk azu alebiqgukow onawleduhqmU .abmahukol ahsexi anicguku inebatnize larU-eey agnalanohstne ,uhporuYesay uhporuYesay owadniwk olaldimezez owadneey eyne awdok eknok ;6002-ogn alesusuku uhporuYe alaqukoy ihtabalHey ebedNiy abuk azuk ukO .0102 abmesiDuk 2-ew alhmogn abmabuko olegnulamagn awlezekinil ewzili abukok avme ,8102 iyaluJuk 51-uk ayuku inuJuk 41-ew alhmogn alesusuku ayihsaRe ekeznewk abuku ewlelhuK .AFIFe ugnulamay ohtubime eknolewzak ewzamagna aleqaman enesahcile olaldimezel alohbel alohbel alohbel aleqi ,12-ey AFIFey ihtabalHey ebedNiy abuk ayi 8102-ey AFIF-ey ebedNey ihtabalHey ebedNI Perihal Piala Dunia 2018